Porodično Stablo

Dobrodošli u Tičji Žbun

Žbun, posto jedno obično stablo nije dovoljno. Počelo je od mog čukun dede Jovana Gajića ali se u međuvremenu raširilo i na druge familije sa kojima smo u srodstvu ili odakle su nam zetovi i snaje. Cilj mi je da napravim jednu datoteku koja će i našoj deci, koja su rasejana po teritorijama bivše SFRJ i u dijaspori, biti od koristi.

Ukoliko mislite da ste isto negde u ovom žbunu ili da bi trebalo da budete u njemu, kontaktirajte me putem E-Maila ili Facebook-a.

Detalje možete pogledati na MyHeritage.

Porodična statistika, decembar 2020