Porodično Stablo

Dobrodošli u Tičji Žbun

Žbun, posto jedno obično stablo nije dovoljno. Počelo je od mog čukun dede Jovana Gajića (1860-1915) ali se u međuvremenu raširilo i na druge familije sa kojima smo u srodstvu ili odakle su nam zetovi i snaje. Cilj mi je da napravim jednu datoteku koja će i našoj deci, koja su rasejana po teritorijama bivše SFRJ i u dijaspori, biti od koristi.

Ukoliko mislite da ste isto negde u ovom žbunu ili da bi trebalo da budete u njemu, kontaktirajte me putem E-Maila ili Facebook-a.

Detalje možete pogledati na MyHeritage.

Porodična statistika, septembar 2021

Isečak iz knjige "Semberija, Etnološka monografija"

Tičjakovići

Nažalost neznamo poreklo naših Gajića. Jedini tragovi koje sam našao su sledeci:

  • Narodno predanje koje sam čuo od oca je da su bila tri brata Gaja, Kokan i Stojan koji su došli u Crnjelovo i da smo mi potomci tog Gaje. Kokanovići i Stojanovići u Crnjelovu takođe slave Jovanjdan, kao i Gajići-Tičjakovići, pa se pitam da to nije povezano.

  • "Tica, porijeklom su iz Polimlja i iz Zubaca (Hercegovina). Osnovali su Tičevo, koje su davno naselili, a odatle ce razišli i u druge krajeve (25, XVIII, 283; 4, 248). U Dvorištu i G.Gradini tice slave Jovanjdan"
    Izvor: Milivoj Rodić, Kežica u Knešpolju, Laktaši, 2006

Ako znate nešto konkretno ili sumnjate da znate neku novu konekciju slobodno me kontaktirajte.

Potomci Jovana Gajića (1860-1915)